Program Nauczania

Polska Sobotnia Szkoła

im.Jana Brzechwy w Kettering

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

 

Na każdy rok nauki przypada podręcznik (czytanka) i zeszyt ćwiczeń ortograficzno-gramatycznych.

Każdy podręcznik podzielony jest na 32-35 Błoków lekcyjnych

Każdy kolejny podręcznik jest kontynuacja metodyczna i merytoryczna podręcznika z poprzedniej klasy; powtarza lub przypomina rzeczy istotne, uzupełnia i poszerza wiadomości.

Układ podręcznika charakteryzuje się duża przejrzystością, każdy blok tematyczny posiada: ilustracje wprowadzające do tematu, czytankę, wiersz i kącik rozrywki z ciekawostkami, żarcikami, zagadkami oraz dyktando.

Czytanki maja słowniczek wyrazów trudnych i zwrotów wyrazowych oraz wiele ćwiczeń na rozumienie tekstu.

Treści czytanek jak i sposób sprawdzania rozumienia treści, polecenia oraz ćwiczenia podtekstowe są dostosowane do poziomu dziecka.

To, co jest ważne jest pogrubione, umieszczone w ramce z poleceniem: zapamiętaj, przypomnij sobie, pomyśl.

Każdy podręcznik zawiera treści wiążące dziecko emocjonalnie z Ojczyzna swoich rodziców (polskie tradycje, zwyczaje, kultura, legenda, baśnie) bez rezygnacji z tematów egzystencjalnych, bliskich dziecku jak: dom, rodzina, szkoła, pierwsze przyjaźnie.

Dzięki podziałowi na bloki sobotnie podręcznik spełnia funkcje dyscyplinująca ucznia, nauczyciela oraz rodzica do przerobienia materiału.

Dla rodziców stanowi szczególna pomoc w przypadku absencji dziecka w szkole i ułatwia nadrobienie zaległości.

Podręczniki do gramatyki i ortografii systematyzują i porządkują zasady pisowni juz od trzeciej klasy. Każda lekcja zawiera 10 - 12 ćwiczeń. Trudniejsze ćwiczenia powinny być przerobione w szkole z nauczycielem a łatwiejsze są praca domowa dla ucznia.

Podręczniki te ułatwiają chętnym rodzicom zaangażowanie w prace z dzieckiem, rodzice mogą dyskutować z dziećmi na tematy poruszane w książkach, czytać z nimi treści dodatkowe, ciekawostki, żarciki. Co wpływa na rozwój horyzontów myślowych dzieci oraz ich słownictwo.

Podręczniki umożliwiają poznanie dorobku wielu znanych Polaków jak: Kopernik, Kościuszko, Pułaski, Maria Skłodowska-Curie, Chopin, Paderewski, Moniuszko, Jan Paweł II i inni.

Podręczniki te usprawniają prace nauczycielowi, który musi sie zmierzyć ze specyfika nauczania języka polskiego na obczyźnie. Oszczędzają mu czas potrzebny na przygotowanie sie do lekcji, zawierają, bowiem wiele materiału poglądowego oraz pomoc metodyczna. Umożliwiają łatwe prowadzenie lekcji w przypadku zastępstwa nauczyciela.